Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Arquitectura Tècnica i Edificació    

                                                                               
                                                                  Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya    
   
 
El títol presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat en l’ampli ventall d’activitats relacionades amb les obres de construcció.
 
L’arquitecte tècnic format a l’EPS ha de donar resposta a la funció central de la seva professió, la direcció d'execució d'obra, assegurant la qualitat, la seguretat i la salut a la feina, disposat a estar a peu d’obragestionant tots els processos relacionats amb la seva execució, amb una marcada visió de gestor de projectes i pressupostos. Per tant, s’ha plantejat una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries. Matèries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc.
 
L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) per al proper curs també implantarà en el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació la modalitat en formació dual. La Formació Dual es basa en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional. L’estudiant és converteix en l’aprenent que estudia. És una modalitat de formació que es realitza en alternança entre la universitat i l'empresa i en la que a l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa.
 
 
Tanmateix, l'EPS imparteix, a partir del curs 2017-18, conjuntament amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili (Reus), una doble titulació integrada, pionera a l'Estat,  que permetrà obtenir en cinc anys els títols d'aparellador i arquitecte gràcies a que els alumnes de segon curs del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació de l’EPS  ja podran cursar simultàniament matèries de la carrera d'Arquitectura que imparteix la Rovira i Virgili.
 

Per últim, cal destacar una darrera mesura incorporada per l’EPS  als estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació i dirigida a recuperar i dinamitzar uns estudis que van patir directament la crisi immobiliària però que actualment s’estan recuperant. Es tracta de la introducció al pla d'estudis l'ensenyament de la denominada tecnologia BIM (Building Information Modeling), que a través d'un software de modelatge d'edificis en 3D i en temps real, permet disminuir la pèrdua de temps i recursos en el disseny i construcció.

L’objectiu general del títol és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teòriques i les tecnologies pròpies del sector de l’edificació, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.
 
 
true