Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau Arquitectura Tècnica i Edificació    

El títol presenta un caràcter generalista que permetrà la inserció laboral del graduat en l’ampli ventall d’activitats relacionades amb les obres de construcció.
 
L’arquitecte tècnic format a l’EPS ha de donar resposta a la funció central de la seva professió, la direcció d'execució d'obra, assegurant la qualitat, la seguretat i la salut a la feina, disposat a estar a peu d’obragestionant tots els processos relacionats amb la seva execució, amb una marcada visió de gestor de projectes i pressupostos. Per tant, s’ha plantejat una titulació amb alts continguts i nivells d’exigència en matèries bàsiques i obligatòries. Matèries com construcció, gestió de projectes, gestió d’activitats d’empreses de construcció, qualitat de l’edificació, seguretat i salut, etc.
 
L’objectiu general del títol és proporcionar una formació adequada de perfil europeu i caràcter generalista sobre les bases teòriques i les tecnologies pròpies del sector de l’edificació, emmarcada en una capacitat de millora contínua i de transmissió del coneixement.
true