Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

MATEUS GORGUES, MIQUEL ANGEL

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Diplomatura / enginyeria tècnica
Departament: ENGINYERIA AGROFORESTAL
Email: miquel.mateus@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 3 CONTROL DE QUALITAT I NORMATIVA