Inici del Contingut

Matèria transversal

Les institucions universitàries han d'oferir alguns coneixements i capacitats que són socialment útils pel conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tenen així un caràcter de formació transversal.

La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant les assignatures de Matèria transversal (6 ECTS) que consta en els plans d’estudis de tots els graus i es divideix en dos grans àmbits docents:

  • Formació estratègica
  • Formació bàsica

L'oferta de matèria transversal s'adreça a tots els estudiants de la Universitat de Lleida, independentment del centre en el que cursen els seus estudis.