Inici del Contingut

Per què estudiar aquest Grau a la UdL?

Els estudiants d'aquest Grau reben una sòlida formació teòrica que és complementada pel treball aplicat en els laboratoris de l'escola (laboratori d'edificació, de materials, de física, etc.). A més, al llarg dels estudis es realitzen nombroses visites d'obra i a diferents empreses del sector i s'organitzen de forma habitual xerrades tècniques impartides per professionals de reconegut prestigi. Com a punt singular, el pla d'estudis d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS inclou la realització de pràctiques obligatòries en una de les empreses amb les quals té conveni l'escola. A 4t curs, els estudiants tenen l'opció de realitzar una estada a VIA University College (Dinamarca) obtenint d'aquesta manera la doble titulació d'Arquitectura Tècnica i Edificació i Civil Engineering. A més, els estudiants d'Arquitectura Tècnica i Edificació de l'EPS gaudeixen de grups reduïts i d'un tracte personalitzat i directe amb el professorat.

Sortides Professionals

La professió per a la qual es capacita els graduats una vegada que han obtingut el títol és la d'Arquitecte/a tècnic/a (ORDEN ECI/3855/2007).

Les sortides professionals dels estudis són:

  • Direcció tècnica de l'obra.
  • Gestió de la producció de l'obra.
  • Gestió i explotació de l'edifici.
  • Prevenció, seguretat i salut laboral.
  • Redacció de projectes tècnics de rehabilitació convencional i energètica.
  • Assessorament tècnic en eficiència energètica i sostenibilitat en la construcció.
  • Consultoria, assessorament i auditories tècniques.