Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Branca de coneixement
Branca d'enginyeria i arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador. Habilita per exercir la professió regulada d'Arquitecte/a Tècnic/a
Règim de dedicació
Temps complet / Temps parcial
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
240 ECTS, 4 anys
Idioma d'impartició
Català, Castellà, Anglès
Places
30
Curs acadèmic
Calendario Academico EPS
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic. Estudis amb coeficient d'estructura docent B
Coordinador/a
Lídia Rincón
Secretaria
Secretaria de l'EPS (enllaç)
true